tirsdag 24. mars 2009

Lyrikkmontasje


I norskdidaktikk har vi jobbet ei økt med lyrikkmontasjer. Her er resultatet for min del - Løvetannen av Inger Hagerup. Hvis du vil laste ned den originale PowerPoint-fila, kan du gjøre det her.

Montasjen er laget på 2 timer, så det er selvsagt mye som kunne vært pusset på. Utfordringen er å lage litt liv i bildene, samtidig som leseren får tid til å lese hele teksten. Det vil være enklere med et kortere dikt.

Denne montasjen består av modalitetene skrift og bilder. I tillegg er bevegelse brukt for at bilder og skrift skal ha samme rytme og for å få til en god komposisjon. Skriften gjengir teksten fra diktet til Inger Hagerup. Bildene fungerer både som utdyping av teksten og som tolking / utviding av diktet. Dette gjør jeg gjennom å både vise bilder av de konkrete objektene i teksten (løvetann) og bilder som viser min tolking av diktet (mennesker i forskjellig alder som symbol på livets ulike faser). 

Lyrikkmontasjer kan være et godt redskap i undervisningen både for å forstå dikt bedre (presenteres av lærer) eller for å jobbe praktisk med dikttolking og samensatte tekster (elevarbeid).

Jeg har ikke forsøkt å bruke det i undervisningen foreløpig, men jeg kommer sikkert til å gjøre det i løpet av skoleåret. Kanskje jeg legger ut noen resultater her.

Jon Ove