søndag 12. oktober 2008

Analysere og tolke læreplanen?

"Tolke" og "analysere" er omstridte verb i norskfaget. Ordene brukes i de fleste læreverk – mer eller mindre bevisst. En del lærere prøver vel å uttrykke oppgavene på andre måter, fordi selve ordene ofte er litt belastet for elevene. Men i alle norskklasserom blir tekster analysert og tolket, enten man bruker ordene eller ikke.

Det nye norskfaget etter LK06 gir stor frihet om hvilke tekster som skal leses. Samtidig innebærer Kunnskapsløftet metodefrihet, altså at læreren selv velger metodene som skal brukes i læringen. Men hvilken plass har tolking og analyse i den nye læreplanen?

Et ordsøk i læreplanen viser at ordet tolke/tolkning brukes 16 ganger. Det interessante i denne sammenhengen er kompetansemålene, og derfor ser vi bort fra de to gangene ordet brukes i de innledende betraktningene. I tillegg brukes ordet tolke en gang i betydningen presentere, og det blir også litt utenfor det vi er på jakt etter. I kompetansemålene brukes ordene tolke/tolkning altså 13 ganger.

Ordene tolke/tolkning brukes om både skriftlige tekster (7 ganger) og sammensatte tekster (5 ganger, og bare 1 gang om muntlige tekster). Bruken er ganske jevnt fordelt utover årstrinnene fra 7. klasse til Vg3.

Ordet analysere brukes også ganske mye i den nye læreplanen. Totalt brukes ordet 8 ganger i kompetansemålene (2 ganger på muntlige tekster, 3 ganger på skriftlige tekster og 3 ganger på sammensatte tekster). Litt overraskende er det at ordet bare brukes i kompetansemålene for Vg2 og Vg3. Analyse er tydeligvis ikke noe for ungdomsskoleelever.

Konklusjonen er altså at LK06 legger større vekt på tolking enn på analyse i kompetansemålene. Men innebærer dette noen endring fra tidligere læreplaner? Ordet tolke/tolkning brukes 2 ganger i L97 læreplanen (grunnskolen) og 2 ganger i R94 (videregående skole). Ordet brukes altså 4 ganger så mye i den nye læreplanen. Analysere brukes ikke i L97, men i R94 brukes ordet 14 ganger – altså nesten dobbelt så mye som i LK06.

Etter Kunnskapsløftet skal det altså tolkes mer og analyseres mindre i norskfaget. En tolkning kan være basert på egne opplevelser og følelser, så det er kanskje i tråd med idealet om en åpen læreplan. Men er det mulig å tolke noe uten først å analysere det?

1 kommentar:

Unknown sa...

Dette var virkelig en grundig og interessant ordanalyse. Fint at analyse faktisk står under muntlige tekster, også. Enig med deg - rart at det er lite vektlegging av analyse(tolkong i ungdomsskolen.

Hildegunn